-->

gitoliteを使ってみた

gitoliteというのは、Gitサーバーを作成するためのものです。

過去のGitLabにも使われていたみたいです。

gitoliteでプライベートのGitサーバーを立てて運用してみました。

https://github.com/sitaramc/gitolite

$ yaourt -S gitolite # install -o git -g git -m 700 -d /srv/git# usermod -d /srv/git git# useradd -r -U -b /srv -m -k /dev/null -c "git daemon user" -s /bin/bash git

http://blog.printf.net/articles/2015/05/29/announcing-gittorrent-a-decentralized-github/